Schema för höstens barngympa.

Alla barn som går årskurs 1 – 4 är välkomna och delta. Medlemskap i ssk krävs. Måndagar 19,00 – 20,00 i Stensele skola.

Vecka
Ledare, namn och telefonnummer


Aktivitet
37
Ralf Arklöf, 070-318 43 67


Innebandy
38
Tim Kerro, 073-029 15 39


Basket
39
Matti Kerro, 073-829 42 44


Pingis
40
Robert Lundberg 070-2358520


Fotboll
41
Caroline Kerro, 070-2209764


Hinderbana
42
Ralf Arklöf, 070-318 43 67


Handboll
43
Matti Kerro, 073-829 42 44


Volleyboll
44
Tim Kerro, 073-029 15 39


Innebandy
45
Robert Lundberg 070-2358520


Hinderbana
46
Caroline Kerro, 070-2209764


Basket
47
Ralf Arklöf, 070-318 43 67


Pingis
48
Tim Kerro, 073-029 15 39


Fotboll
49
Matti Kerro, 073-829 42 44


Handboll
50
Caroline Kerro, 070-2209764


Volleyboll
51
Robert Lundberg 070-2358520


Innebandy